Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Tento dokument ošetřuje informace, které se týkají ochrany osobních údajů, které provozovateli poskytuje návštěvník webových stránek www.kdyzmiminkoneprichazi.czwww.koucinksrdcem.cz.

2. Osobní údaje jsou chráněny podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a také dle podle Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“). Toto nařízení vstoupilo v platnost dne 25. 5. 2018 pod obecným názvem GDPR.

Návštěvníci, klienti a zájemci o naše služby tímto udělují souhlas společnosti Koučink srdcem, Mgr. Soňa Uhrová, se sídlem Vinohrady 1246/6, Lanžhot, IČ: 75258820, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo

3. Zpracování osobních údajů za účelem splnění povinností účetních, daňových a dalších právních předpisů

Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné tyto údaje zpracovat za účelem objednaného produktu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 4 let od ukončení smluvní spolupráce, nebo od posledního kontaktu, pokud nedošlo k uzavření kupní smlouvy.

4. Zpracování osobních údajů za účelem marketingové komunikace

Oprávněným zájmem je dále marketingová komunikace. Za účelem zasílání obchodních sdělení budou zpracovány tyto osobní údaje stávajících i potenciálních klientů: jméno a e-mailový kontakt dobrovolně zadaný klientem do kontaktního formuláře na uvedených webových stránkách. Zasílání obchodních sdělení může být ze strany příjemce kdykoli ukončeno kliknutím na odhlašovací odkaz uvedený v mailu, který je zaslaný správcem. V takovém případě vložením kontaktu do formuláře, klient uděluje souhlas s uchováváním kontaktních údajů po dobu 5 let.

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti uvedené výše v odstavci číslo 2, případně způsobem popsaným v odstavci číslo 4 tohoto dokumentu.

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru SmartSelling a.s. společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, IČO 29210372, sídlo Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7559
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 • Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud takovou povinnost ukládá zákon (např. pro případ provedení zákonné kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

7. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: 

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud

Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

Aktuální znění tohoto dokumentu je k nalezení v příslušném formuláři, kde je kontakt ukládán, a také na webových stránkách www.kdyzmiminkoneprichazi.czwww.koucinksrdcem.cz.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je účinný od 25. 5. 2018.